Čempionato dalyviai ir jų registracija:

1. Dalyvauti čempionate gali kiekvienas pilnametis Lietuvos pilietis, kurio kvalifikaciją patvirtina pirties organizacijos, mokyklos, klubo ar LPSPAF pripažinto pirties mokytojo rekomendaciją.
2. Organizacinis komitetas turi teisę nurodyti amžiaus bei kvalifikacinius reikalavimus dalyviams, taip pat nustatyti starto mokestį.
3. Esant didesniam pretendentų skaičiui arba kilus abejonėms dėl jų kvalifikacijos, Organizatorius pasilieka teisę rengti atrankinį turą.
4. Čempionate gali dalyvauti tik tas asmuo, kuris buvo registruotas. Perleisti kitam savo dalyvavimo teisės negalima.
5. Kiekvienas dalyvis privalo iki 2017 birželio 20 dienos, 12 valandos užpildyti dalyvio registracijos anketą ir sumokėti 30 EU dalyvio mokestį. Dalyvių skaičius ribotas. Pateikti duomenys bei dalyvio pasirodymai yra vieša informacija.
6. Neatvykusiems į čempionatą arba iškritusiems atrankiniame ture registracijos mokestis negrąžinamas.

Prie anketos pageidautina pridėti kokybišką dalyvio nuotrauką, kuri bus naudojama jo/jos pristatymui bei reklamai.
Sumokėti startinį mokestį bei užpildyti dalyvio anketą privaloma iki birželio 20 dienos, 12.00 valandos.

Sutinku dalyvauti čempionate savo sąskaita bei rizika. Asmeniškai ir visiškai atsakau už savo pasirodymo pasekmes ir sveikatą, dėl to nereikšiu čempionato organizatoriams pretenzijų. Sutinku sumokėti 30 eurų registracijos mokestį. Sutinku, kad mano pasirodymas varžybose būtų stebimas žiūrovų, fotografuojamas ir filmuojamas. Sutinku, kad mano pasirodymo nuotraukos būtų naudojamos informacijai apie čempionatą skleisti.LPSPAF rekvizitai:
Lietuvos Pirties – SPA federacija
AB Šiaulių bankas
LT897180000000606582
Banko kodas 71800