VII - asis Lietuvos vanojimo čempionatas


Reglamento priedas 13.1.1

VERTINIMO KRITERIJAIVanojimo čempionato dalyvis turi atlikti vanojimo programą, atskleidžiančią techninius įgūdžius bei autorinius sugebėjimus. Galima naudoti įvairias papildomas priemones ar reikmenis, tačiau vanojimo, kai dalyvis dirba su vantomis, turi būti ne mažiau kaip 80% pasirodymo laiko.

Dalyvis vertinamas pagal bendruosius, techninius bei psichologinius vanojimo vertinimo kriterijus.
1) Garinės paruošimas. Darbo vietos organizavimas, individualus garinės paruošimas.
2) Išvaizda. Apranga, aksesuarai, estetiškumas. Bendras dalyvio įvaizdis.
3) Grakštumas, gracingumas, muzikalumas, ritmiškumas, plastiškumas ir vaizdingumas.
4) Emocinė būsena. Koncentracija, nusiteikimas, pusiausvyra.
5) Prisistatymas. Mandagumas, artistiškumas, charizma.
6) Prezentacija. Išsamus programos pristatymas, siektinas tikslas, strategija. Procedūros esmės supratimas ir atskleidimas.
7) Kontaktas su modeliu. Jo pristatymas, bendravimo gebėjimas, jautrumas, dėmesingumas. Kontakto užmezgimas ir palaikymas prieš, per ir po pasirodymo.
8) Modelio komfortas. Sugebėjimas atpalaiduoti, patogi kliento poza, tolygūs ir sklandūs mechaniniai bei šiluminiai krūviai.
9) Darbas su kūnu. Vanojimo technikos įgūdžių įvairovė, elementų sudėtingumas ir jų atlikimo simetriškumas, sklandumas, kokybė, tikslingumas pasirinktame vanojimo scenarijuje. Vanojimo elementai konkretūs, tikslūs, logiški, derantys su prieš tai buvusiu ir būsimu judesiu.
10) Įšildymas. Kūno ir jo dalių tolygus įšildymas. Šilumos srautų valdymas, individualūs šiluminiai akcentai, metodų įvairovė.
11) Atvėsinimas. Viso kūno ar atskirų kūno dalių kontrastinė terapija. Naudojimo tinkamumas bei atlikimo kokybė. Atvėsinimas turi būti adekvatus paskelbtam vanojimo scenarijui.
12) Darbas su garu. Įgūdžiai ir sugebėjimai. Racionalus panaudojimas, pakankamumas, garo ir užpylimo kiekis turi atitikti atliekamą veiksmą.
13) Procedūros saugumas. Vanotojo jėgų tausojimas, jų paskirstymas, atsivėsinimas, modelio apsauga nuo perkaitimo, savalaikis atvėsinimas. Naudojamų medžiagų ir priemonių saugumas (negalima naudoti toksiškų, labai degių ar kitaip nesaugių, galinčių kelti grėsmę sveikatai priemonių). Garinės vėdinimas.
14) Autorinis individualumas. Išradingumas, autentiškumas, vanojimui naudojamų vantų ar kitų priemonių įvairumas: aromatai, žolynai, instrumentai. Naudojamų priemonių tikslingumas.
15) Vanojimo technikos įgūdžiai, įvairovė bei tikslingumas. Autoriniai vanojimo elementai.
16) Naudojamų vantų ir aksesuarų kokybė bei išvaizda prieš ir po procedūros. Vantos paviršiuje nėra aštrių, atsikišusių šakelių, vanta nepermirkusi ir ne per sausa, maloniai kvepia. Vantos rūšis, dydis, forma ir svoris atitinka atliekamo veiksmo paskirtį.


Dokumentas patvirtintas: 2017 m. balandžio 10 d.