Reglamentas

2017 m. birželio 24 d., Palanga

10-19 val.

 

TAISYKLĖS

 

Organizatoriai

Fiestą organizuoja Lietuvos pirties – SPA federacija ir Palangos miesto savivaldybė. Fiestos taisykles tvirtina Federacijos prezidentas.

 

Idėja

Pirties meistrų fiestoje kviečiami dalyvauti pripažinti vanojimo ir pirties meistrai iš Lietuvos ir kitų šalių. Jų užduotis – parodyti originalią programą, pasidalinti patirtimi ir naujais atradimais, idėjomis, metodais.

 

Dalyviai

Renginyje gali dalyvauti:

  • Lietuvos ar užsienio vanojimo čempionatuose dalyvavę ir užėmę prizines vietas;
  • Pirčių mokyklų mokytojai;
  • Pripažinti pirtininkai, pateikę bent trijų 1 ir 2 punkto reikalavimus atitinkančių dalyvių rekomendacijas .

Dalyvauti gali tiek lietuviai, tiek užsieniečiai. Registracija vyksta iki birželio 16 d. 12 val. Jei pretendentų dalyvauti yra daugiau nei gali vykti pasirodymų, organizatoriai pasilieka teisę atrinkti dalyvius savo nuožiūra. Apie sprendimą registruoti fiestos dalyviu organizatoriai informuoja ne vėliau kaip birželio 20 d.

 

Formatas

Kiekvienam dalyviui skiriama 25 minutės: 20 minučių trumpam prisistatymui ir pačiam pasirodymui bei 5 minutės – komentarams ir atsakymams į klausimus. Tarp pasirodymų – 5 minučių pertraukėlės. Modeliu bei visomis priemonėmis dalyvis rūpinasi pats.

Pasirodymas vyksta stiklinėje kabinoje. Procedūroje turi būti naudojamas garas ir prisilietimas, ji privalo būti atlikta saugiai. Pasirodymų dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, nepažeisti moralės bei geranoriškumo principų. Kitų apribojimų nėra. Dalyviai gali naudoti vantas ar kitas priemones, pvz., vėduokles, rankšluosčius, augalus, pirties instrumentus ar masažuoklius – akmenis, kočėlus, vyteles, vandenį, medų bei kitas natūralias priemones.

 

Vertinimas

Vieni kitų pasirodymus vertina patys dalyviai.  Kiekvienas vertintojas gauna vienodą skaičių vardinių balsavimo kortelių (jų skaičių nustato organizatoriai). Viena kortelė – vienas balsas. Vertintojas savo balsus gali paskirstyti savo nuožiūra (pvz., galima už vieną dalyvį atiduoti visus turimus balsus, galima juos įvairiomis proporcijomis padalinti keliems dalyviams, galima panaudoti tik dalį balsų). Vienintelis apribojimas – negalima balsuoti už save. Dalyvis, už kurį balsuojama, kiekvienoje kortelėje pažymimas atskirai. Balsavimo kortelės į specialią balsadėžę turi būti įmestos ne vėliau kaip 15 minučių po paskutinio dalyvio pasirodymo.

 

Apdovanojimai ir nominacijos

Dalyvis, surinkęs daugiausia balsų, gauna „Meistrų meistro“ nominaciją ir atminimo dovaną. Kitos vietos neskirstomos, bet Federacija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas (pvz., geriausiam Lietuvos meistrui, geriausiam užsienio meistrui).

 

 

Taisyklės patvirtintos: 2017 m. balandžio 2 d.